thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

ĐỒNG HỒ

ĐĂNG NHẬP

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • HÌNH ẢNH

  
  • Tổ Sử - Địa Giáo Dục Công Dân
  • Tổ Văn Phòng
  • Tổ Sinh - Hóa - Thể Dục - Âm Nhạc - Mĩ Thuật
  • Tổ Ngữ Văn Tiếng Anh
  • Tổ Toán - Lý - Tin học - Công Nghệ

       

        

  ĐANG TRỰC TUYẾN

  Hiện có 118 khách Trực tuyến

  TIÊU ĐIỂM

    - Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng Giáo dục 
    - Tiếp tục đổi mới toàn diện nhà trường, xây dựng trường học dân chủ, coi trọng giáo dục truyền thống, lí tưởng, đạo đức; phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, đào tạo ra những con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu kinh tế, xã hội thời kì hội nhập.
    - Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 
    - Giáo dục mầm non Tiếp tục giữ vững mục tiêu phát triển an toàn, bền vững, từng bước hội nhập với giáo dục mầm non trong khu vực.  
    - Giáo dục phổ thông Hoàn thiện nhà trường phổ thông tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực và thế giới.  

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

    - Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế, không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân.
    - Bệnh chủ quan, bệnh ích kỷ, bệnh hẹp hòi, v.v.., mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. Mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài. Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra. Vì vậy, ta phải ra sức đề phòng những kẻ địch đó, phải chữa hết những chứng bệnh đó.... 

  ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

  •     Địa chỉ:
  •       Ấp Tân Hậu II - Xã Tân Trung
  •       Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre.
  •     Tel:   +0275. 849.695

  Thông báo

  Chiến lược phát triển trường THCS Tân Trung

  Email In PDF.

  PHÒNG GD VÀ ĐT MỎ CÀY NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS TÂN TRUNG                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

   Số:      /KH-THCS-TTr                                                  Tân Trung, ngày 10  tháng 9  năm 2010

   

  KẾ HOẠCH

  Chiến lược phát triển trường THCS Tân Trung

  Giai đoạn 2010-2015 tầm nhìn 2020

                       

  PHẦN I: MỞ ĐẦU

   

             Trường Trung học cơ sở Tân Trung được chính thức thành lập từ năm học 2001-2002 theo quyết định số: quyết định số 582/2001/QĐ-UB vào ngày 28 tháng 9 năm 2001, UBND huyện Mỏ cày ban hành về việc tách trường Phổ thông cơ sở Tân Trung thành hai trường: Trường Tiểu học Tân Trung và trường THCS Tân Trung. Hiện nay trường có quy mô là 12 lớp, 32 cán bộ giáo viên, nhân viên và 429  học sinh.

  Trường trung học cơ sở Tân Trung:

  Địa chỉ: Tân Hậu II – Xã Tân Trung – huyện Mỏ Cày Nam - tỉnh Bến Tre.

  Điện thoại:  0753.849695

  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  Webside: www.thcstantrung.edu.vn

  Trường THCS Tân Trung đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực cho đất nước và địa phương. Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Điều này đòi hỏi giáo dục phải có chiến lược phát triển đúng hướng, hợp quy luật, xu thế và xứng tầm thời đại. Trường THCS Tân Trung chủ động đề xuất kế hoạch chiến lược 10 năm là thể hiện trách nhiệm với phụ huynh, học sinh và sự nghiệp giáo dục đào tạo trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước.

            Kế hoạch chiến lược phát triển Trường THCS Tân Trung giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập.

  II.NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

  1. Đặc điểm tình hình:

  1.1. Môi trường bên trong.

  a. Mặt mạnh.

  - Cán bộ quản lý có 2 đồng chí đều đạt trình độ trên chuẩn, hoàn chỉnh lớp trung cấp chính trị và quản lý giáo dục, đảm nhiệm công tác quản lý nhiều năm nên đã học tập, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quản lý ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; Trong tổ chức thực hiện, đề xuất các chủ trương và biện pháp phù hợp yêu cầu thực tế của địa phương, của ngành, từ đó góp xây dựng nhà trường  phát triển đúng hướng, bền vững và đạt hiệu quả thiết thực.

  - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, trách nhiệm, cầu tiến; đảm bảo số lượng và đạt chuẩn đào tạo; trong đó trên chuẩn chiếm tỉ lệ 40%.

  - Đa số các em học sinh của trường rất lễ phép với thầy cô giáo, tôn trọng người lớn tuổi, luôn hoà nhã, thân thiện và đoàn kết với bạn bè; Phần lớn các em xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập của mình, chăm chỉ, siêng năng, cần mẫn trong tập, chấp hành tốt nội qui nhà trường; Ngoài ra các em còn tham gia tốt các phong trào hoạt động ngoại khóa, hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua của nhà trường, ngành giáo dục và của  Đoàn, Đội đề ra.

  - Quy mô phát triển của đơn vị thuộc trường loại 3 với biên chế hằng năm từ 12 đến 13 lớp và 98% học sinh xếp loại từ trung bình trở lên về học lực, 100% học sinh xếp loại từ trung bình trở lên về hạnh kiểm; trong đó học sinh giỏi chiếm 34 %.

  - Được SGD&ĐT, Phòng GD&ĐT, Cấp ủy địa phương quan tâm định hướng phát triển; đạt trường chuẩn quốc gia vào tháng 5 năm 2011.

  - Cơ sở vật chất và trang thiết bị của đơn vị đáp ứng cơ bản cho nhu cầu giáo dục đạt mức chất lượng tối thiểu.

  b. Mặt yếu.

            - Một bộ phận giáo viên tiếp cận công nghệ thông tin còn chậm, chậm đổi mới phương pháp giảng dạy.

  - Môi trường giáo dục tuy có sự hợp tác và cộng đồng trách nhiệm giữa nhà trường - gia đình - xã hội chưa cao do trường nằm trên địa bàn nông thôn nên ý thức của người dân chưa quan tâm cao đến việc học tập của con em mình.

  - Cơ sở vật chất tuy đáp ứng được nhu cầu giảng dạy nhưng do xây dựng lâu nên một số công trình đã xuống cấp, phải sửa chữa thường xuyên.

  1.2. Môi trường bên ngoài:

  a. Cơ hội.

  - Trên cơ sở thực hiện các chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về: Đổi mới công tác quản lý tài chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục đã góp phần nâng cao năng lực, vị thế đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục góp phần chấn hưng nền giáo dục để Giáo dục và Đào tạo xứng đáng là quốc sách hàng đầu.

  - Chất lượng giáo dục của nhà trường có sự tiến bộ rõ nét cả về chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn; Song song đó xã nhà đã công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học cơ sở đúng độ tuổi  từ năm 2010. Từ đó đã góp phần nâng cao dân trí - đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho địa phương; Được sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh trong, ngoài địa bàn. Hướng tới  cuối năm 2013 phấn đấu đạt phổ cập Trung học phổ thông.

  - Đời sống kinh tế của nhân dân địa phương ngày càng được nâng lên, cha mẹ học sinh có sự quan tâm nhiều đến việc học của con em mình.

  - Xu thế phát triển và nhu cầu giáo dục chất lượng  ngày càng cao.

  b. Thách thức.

  - Trong xu thế hội nhập với nền kinh tế năng động và phát triển luôn đòi hỏi  nhà trường phải nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo học sinh có năng lực thực sự không chỉ ở trình độ tri thức mà còn đòi hỏi những tố chất cần thiết để thích ứng như: năng động, sáng tạo, nhạy bén trong tiếp cận tri thức, khả năng giao tiếp, ứng xử; trước hết đòi hỏi phải giải quyết vấn đề nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, định hướng nghề nghiệp … so thực tế ngành giáo dục huyện nhà và đối với nhà trường còn là thách thức lớn của người làm công tác quản lý giáo dục.

  - Trước nhu cầu đòi hỏi của xã hội là nhà trường phải đào tạo ra thế hệ học sinh ngoan về đạo đức, giỏi về học lực, năng động và sáng tạo trong tiếp cận khoa học kỹ thuật hiện đại. Nhưng với cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng ngang tầm với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.

  - Bồi dưỡng cho học sinh: Thái độ, động cơ học tập đúng đắn, khả năng tự học và kỹ năng ứng phó trước tệ nạn “nghiện game của học sinh là vấn đề được quan tâm.

  - Khả năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, năng lực chủ động, sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên cần được nâng cao.

  2. Xác định các vấn đề ưu tiên.

   - Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường, đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy kiểm tra đánh giá, phát huy tính tích cực, tư duy sáng tạo và tinh thần tự học của học sinh.

  - Ưu tiên nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chuẩn nghề nghiệp Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

            - Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo tốt cho việc ứng dụng CNTT trong dạy học và công tác quản lý.

            - Tranh thủ với các cấp lãnh đạo tu sửa, nâng cấp hoàn thiện về cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục vụ tốt cho công tác dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

  - Giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia, trường học văn hóa, trường xanh- sạch- đẹp- an toàn- thân thiện; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở hàng năm.

  - Duy trì, củng cố và phát huy phong trào xã hội hóa giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

  II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC.

  1. Sứ mệnh.

  Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, để mỗi học sinh đều có cơ hội học giỏi, phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.

  2. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường:

  -  Tình đoàn kết     

  -  Tinh thần trách nhiệm  

  Sự hợp tác

       - Lòng nhân ái

       - Tính sáng tạo

       - Khát vọng vươn lên

  3. Tầm nhìn

  Là một trong những trường của huyện mà học sinh chọn lựa để học tập và rèn luyện. Nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới sự thành đạt.

  III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC:

  1. Mục tiêu chung:

  Nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và chất lượng giáo dục học sinh; Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhằm đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy và học tập; Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện để vươn tới nhà trường phát triển toàn diện và bền vững.

  2. Các mục tiêu cụ thể :

  2.1. Đến cuối năm 2013, Trường THCS Tân Trung, phấn đấu hoàn thành mục tiêu ngắn hạn với các chỉ tiêu quan trọng sau:

  - Tất cả cán bộ, giáo viên đạt trình độ chuẩn. Trong đó trình độ trên chuẩn đạt 80%; Có 30 % giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi cấp huyện ; 5% giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; có 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.

  - Qui mô phát triển trường có: 13 lớp với 440 học sinh

  - Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 2.5%, trong đó tỉ lệ học sinh bỏ học dưới 1.0%.

  - Chất lượng giáo dục loại khá, giỏi đạt từ 70 đến 80% (Học lực giỏi 40% ; học lực khá 30% ; hạnh kiểm khá, tốt chiếm 98.0% ; hạnh kiểm trung bình không quá 2%).

  - Ước đạt 100% tiêu chuẩn về cơ sở vật chất theo quy định của trường chuẩn quốc gia.

  2.2. Đến năm 2015, Trường THCS Tân Trung hoàn thành thắng lợi mục tiêu trung hạn với các chỉ tiêu quan trọng sau:

  - Trở thành một trong các trường đạt chất lượng cao, ngang hàng với những trường THCS đặt trên địa bàn thị trấn, thị tứ.

  - Tất cả cán bộ quản lý, tổ trưởng phải đạt trình độ trên chuẩn 100%, hoàn chỉnh lớp cán bộ quản lý giáo dục và trung cấp chính trị: trên 50% vào năm 2015.

  - Giáo viên dạy giỏi cấp trường 60 %, cấp huyện 30% và cấp tỉnh 05%. Xếp loại tay nghề giỏi 60%, khá 30%, trung bình 10%.

  - Giáo viên biết sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy: 100%, trên 50% cán bộ giáo viên có chứng chỉ A Tiếng Anh.

  2.3. Đến năm 2020, Trường THCS Tân Trung phấn đấu hoàn thành mục tiêu dài hạn đạt được các tiêu chí sau:

  - Chất lượng giáo dục được khẳng định.

  - Giáo viên dạy giỏi cấp trường 60%, cấp huyện 30% và cấp tỉnh 10 %. Xếp loại tay nghề giỏi 70%, khá 30%.

  - Giáo viên biết sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy: 100%, trên 60% cán bộ giáo viên có chứng chỉ A Tiếng Anh.

  - Đạt thương hiệu: 01 trong các trường uy tín, chất lượng cao và ổn định của huyện.

  - Đạt trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2015-2020.

  * Thành tích phấn đấu: Giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu hàng năm đạt danh hiệu trường tiên tiến, tiên tiến xuất sắc; giữ vững thành quả công tác phổ cập giáo dục bậc trung học; Xây dựng hệ thống chính trị trong nhà trường vững mạnh xuất sắc; Xây dựng trường đạt trường xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện.

  3. Phương châm hành động:

  “Quản lý giỏi - Dạy giỏi - Học giỏi”

  IV. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC.

  1. Các giải pháp chủ đạo.

  - Thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị theo các nội dung của kế hoạch chiến lược. Xây dựng sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể hội đồng sư phạm để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

  - Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong Nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu.

  - Xây dựng Lôgô cho nhà trường.

  - Tranh thủ sự đồng thuận và tăng cường sự gắn kết có hiệu quả giữa Nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.

  2. Các giải pháp cụ thể.

  2.1.  Xây dựng quy chế và nền nếp hoạt động:

  -  Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường.

  - Xây dựng cơ chế chính sách theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.

  - Thể chế hóa hệ thống văn bản quản lý và ban hành một số quy chế, quy định mang tính đặc thù của đơn vị đảm bảo sự nhất quán theo tinh thần chỉ đạo của ngành.

  - Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, Văn thư, Kế toán, Cán bộ đoàn thể.

  2.2.  Hoàn thiện bộ máy tổ chức:

  - Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy hiệu quả phù hợp với yêu cầu giảng dạy.

  - Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong trường.

  - Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn cho các giáo viên đảm trách vai trò chủ chốt trong bộ máy tổ chức nhà trường.

  - Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng,  Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng, Tổ phó tổ chuyên môn; Cán bộ đoàn thể.

  2.3. Bồi dưỡng chất lượng đội ngũ :

  - Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.

  - Định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả, đóng góp cụ thể của cán bộ giáo viên đối với sự phát triển của nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ giáo viên có thành tích xuất sắc.

  - Đầu tư phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên nòng cốt, cán bộ, giáo viên trẻ, có trách nhiệm, có năng lực... bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.

  - Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đều tự hào, nhiệt tình cống hiến và gắn bó với nhà trường.

  - Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn các Tổ trưởng, Tổ phó tổ chuyên môn.

  2.4. Nâng cao chất lượng giáo dục:

  - Điều tra, khảo sát và dự báo số lượng, chất lượng học sinh đầu vào để xác định các phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

  - Định kỳ rà soát, đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; đổi mới công tác kiểm tra đánh giá; kiểm định chất lượng giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp đối tượng học sinh và yêu cầu đổi mới giáo dục.

            - Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường.

            - Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng; Phó hiệu trưởng và các Tổ trưởng chuyên môn; đội ngũ giáo viên.

  2.5. Đầu tư xây dựng Cơ sở vật chất:

  - Xây dựng cơ sở hạ tầng , ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của nhà trường. Các thông tin quản lý của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giữa các tổ chuyên môn, các bộ phận trong nhà trường qua website của trường.

  - Tranh thủ trong công tác tham mưu, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, các mạnh thường quân và Ban đại diện Cha mẹ học sinh, các nguồn lực bên ngoài để tu sửa cơ sở vất chất nhà trường như quét vôi, sửa chữa hàng rào, sửa chữa nhỏ trong các phòng học hiện có trong nhà trường.

            - Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng; TPT Đội; Bí thư Chi Đoàn; Ban phụ trách lao động trong nhà trường.

  2.6. Lập dự toán kế hoạch - tài chính:

  - Xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm của từng tổ chuyên môn và nhà trường.

  - Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ và minh bạch các nguồn thu, chi.

  - Tham mưu với Ban đại diện cha mẹ học sinh để tăng cường hỗ trợ đóng góp của phụ huynh.

  - Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân, cựu học sinh của trường.

  - Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, đội ngũ cán bộ chủ chốt, Kế toán, Trưởng ban Ban đại diện Cha mẹ học sinh.

  2.7. Chương trình truyền thông, phát triển và quảng bá thương hiệu:

  - Đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả website của Trường.

  - Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của Trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi, qua các chuyến giao lưu các trường trong huyện.

  - Khuyến khích giáo viên tham gia nhiệt tình vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành.

  - Xây dựng thương hiệu nhà trường với phương châm “Quản lý giỏi- dạy giỏi- học giỏi” được thể hiện bằng sự nổ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh  phấn đấu qua từng năm học. Tạo nên sự chuyển biến thật sự về chất lượng mang tính ổn định, bền vững, đúng thực chất, đây là nét đẹp về truyền thống của nhà trường.

  - Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong nhà trường.

  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Trách nhiệm của Ban giám hiệu.

       - Thành lập ban chỉ đạo tổ chức thực hiện và theo dõi giám sát việc thực hiện chiến lược của nhà trường.

  - Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể cho toàn trường.

  Lộ trình thực hiện ở chiến lược được tiến hành trong 3 giai đoạn, trong mỗi giai đoạn sẽ có kế hoạch cụ thể phù hợp thực tế và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, của ngành giáo dục và của nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

  + Giai đoạn 1: từ 9/2010 đến 9/2013

  +  Giai đoạn 2: từ 9/2013 đến 9/ 2015

  + Giai đoạn 3: từ 9/2015 đến 12/ 2020.

  - Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án có liên quan đến đơn vị.

  - Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của đơn vị và thực hiện kế hoạch chiến lược toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.

  2. Trách nhiệm của các tổ chuyên môn và các bộ phận nhà trường.

            - Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể từng năm, trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

            - Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm và quyền hạn.

            - Chủ động xây dựng các đề án phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường.

  3. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên

  - Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành các giáo viên giỏi, nhân viên giỏi; xứng đáng là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo.

  - Tích cực tham gia, đóng góp vào sự phát triển của nhà trường dựa vào khả năng của mỗi cá nhân với phương châm “Nổ lực của cá nhân là thành công của tập thể’’ và khẩu hiệu hành động Đoàn kết - Vượt khó - Khát vọng - Vươn lên’’.

  4. Trách nhiệm của học sinh:

  - Ra sức rèn luyện đạo đức và năng lực học tập của học sinh theo phương châm “Chăm ngoan - Học giỏi’’ và khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Vượt khó - Khát vọng - Vươn lên’’.

  - Tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học trung học phổ thông hoặc học nghề.

  - Học sinh phấn đấu trở thành những người con ngoan, trò giỏi, công dân tốt.

  5. Trách nhiệm của phụ huynh và Ban đại diện cha mẹ học sinh

  - Phối hợp với nhà trường, giáo dục và bồi dưỡng cho học sinh các giá trị cốt lõi trong hệ thống giá trị của kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường.

  - Hỗ trợ tinh thần, vật chất… giúp nhà trường hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển từng giai đoạn của kế hoạch chiến lược.

  6. Tổ chức giám sát và đánh giá:

  - Ban chỉ đạo ngoài việc tổ chức thực hiện kế hoạch chiến lược còn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra giám sát, giúp đỡ mọi thành viên có liên quan thực hiện tốt nhiêm vụ của mình. Tổ chức sơ tổng kết rút kinh nghiệm theo từng năm hoặc từng giai đoạn để đề xuất nội dung điều chỉnh, giải pháp thực hiện kế hoạch chiến lược đạt kết quả tốt.

  - Ban chỉ đạo thường xuyên giám sát quá trình thực hiện kế hoạch chiến lược so sánh tình hình thực tế và xu thế phát triển. Trên cơ sở đó xác định tình hình thực tiển để chỉnh lý hoặc điều chỉnh bổ sung kịp thời phù hợp với sứ mạng, giá trị và tầm nhìn của nhà trường, Kết hợp với yêu cầu phát triển của ngành, xã hội, nhà trường và các cơ quan hữu quan, từ đó có sự điều chỉnh cần thiết đáp ứng theo các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

  VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

  1. Đối với UBND xã Tân Trung:

  - Định hướng cụ thể với nhà trường trong việc gắn mục tiêu giáo dục của nhà trường với mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương.

  - Chỉ đạo các ngành hữu quan trong công tác phối hợp với nhà trường thực hiện chiến lược giáo dục.

  2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:

    - Xem xét và phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường;

    - Chỉ đạo nhà trường tháo gở những khó khăn trong việc chuẩn bị điều kiện tiến tới dạy 2 buổi trên ngày.

    - Tạo điều kiện tốt về cơ sở vật chất, đội ngũ để nhà trường thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển giáo dục.

            Trên là kế hoạch chiến lược phát triển Trường THCS Tân Trung giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Đơn vị sẽ xây dựng lộ trình, cụ thể hóa thành chương trình hành động sát hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của ngành.

  Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

   - PGD&ĐT Mỏ Cày Nam;

   - UBND xã Tân Trung ;

   - Lưu.

   

                                                              Nguyễn Hữu Phước

   

  Mỏ Cày Nam, ngày   tháng   năm 2010

  Phê duyệt của lãnh đạo PGD&ĐT

   


   
  Các bài viết khác...
  Trang 1 của 3
  Bạn đang truy cập: Trang chủ Thông báo
  Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường THCS Tân Trung. Thiet ke: Nguyen Van Dang.